Garantiebepalingen

Algemeen:

Bij de fabricage van onze plantenbakken worden uitsluitend de beste materialen gebruikt welke voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. De plantenbakken ondergaan tijdens de verschillende fabricage stadia bovendien diverse controles om een topproduct te garanderen. De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van het product. Bewaar uw aankoopbewijs goed. Een garantie reparatie kan namelijk niet worden uitgevoerd als het originele aankoopbewijs niet aanwezig is.

Omvang:

Als uw plantenbak onder onze garantievoorwaarden valt, bepalen wij of uw apparaat wordt gerepareerd of vervangen. Als bij het repareren geconstateerd wordt dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik en daardoor niet onder de garantie valt, behouden wij ons het recht voor om de reparatiekosten en materiaalkosten aan u te factureren. In een dergelijk geval nemen wij eerst contact met u op, zodat u hierover zelf kunt besluiten. Zorg er voor dat uw apparaat in zoveel mogelijk in de originele verpakking stopt. Als dit niet mogelijk is, zorgt u dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Het transportrisico ligt namelijk bij u. Buiten de garantie valt schade door externe invloeden, achteloze beschadigingen, ongepast gebruik, professioneel gebruik en dergelijke. Te allen tijde licht de besluitvorming over de toepassing van de garantie bij groteplantenbak.com. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van www.groteplantenbak.com en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van www.groteplantenbak.com, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Termijn:

De garantieperiode hangt af van de gebruikte materiaalsoort. www.groteplantenbak.com geeft 5 jaar aflopende garantie op polyester, hardhout aluminium, verzinkt staal, cortenstaal en polymeerbeton plantenbakken, 2 jaar op fiberstone en 1 jaar op terracotta en keramiek. Plantenbakken gemaakt van steigerhout en Douglas vallen buiten de garantie.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 grote plantenbak | sitemap | rss